اس ام اس بي وفايي

اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا

*

نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي

فقط يک نکته ميگويم قبول کن عزيزم واقعا بي چشم و رويي !!!

اس ام اس براي بي وفا

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــي
و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

مطالعه بیشتر »اس ام اس دلگيرم

اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي

کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبود
کاش بر لوحي که بر جان دل است واژه ي تلخ خيانت حک نبود

اس دلگير

رابطه اي که توش اعتماد نيست
مثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،
تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بموني
ولي تو رو به جايي نميرسونه

مطالعه بیشتر »اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي

دوستت دارم را براي هر دويمان فرستادي
هم من ، هم او
خيانت مي کردي يا عدالت ؟

اس ام اس بي وفايي و نامردي

رابطه اي که توش اعتماد نيست
مثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،
تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بموني
ولي تو رو به جايي نميرسونه

مطالعه بیشتر »اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلامِ مرا به وجدانت برسان و اگر بيدار بود
بپرس
چگونه شب ها را آسوده مي خوابد . . . ؟

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

سلام اي بي وفاي نامروت / سلام اي ساز گيتار محبت
سلام کردم نگي تو بي وفايي / وگرنه ما که عاشقيم بي مروت!!

مطالعه بیشتر »اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت

محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي

تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

مگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي ، مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي.

مطالعه بیشتر »اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا

درد دارد
وقتي مـي رود
و هـمه مي گويند
دوستت نداشـت
و تو نمـي تواني ثابت کني
که هرشـب
با عاشقانـه هايش
خوابـت مي کرد.

اس ام اس دل شکسته

جاي قول و قرارهايمان امن است
زير پاهاي تو !

مطالعه بیشتر »اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

پيامک عشق بي وفا

دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي

دريغا دريغا که آگه نبودم که تو بي وفا در جفا تا کجايي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

چه فرق مي کند وسوسه سيب يا حوا … براي کسي که آدم نيست

مطالعه بیشتر »اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه

نه تو دروغگو نيستي
من حواسم پرت است!
گفته بودي دوستم داري بي اندازه
خوب که فکر مي کنم
تازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه!

اس ام اس تعنه به يار بي وفا

درد دارد وقتي من عاشقانه هايم را مي نويسم ،
ديگران ياد عشقشان ميفتند و تو هنوز بي خيالي

مطالعه بیشتر »اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر

دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودم
ندانستم بي وفا هستي وگرنه همان اول رهايت کرده بودم !

اس ام اس بي وفايي و جدايي

راســـــــــتـــــــي،
در ميـــان اين همـــه اگـــر،
تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

مطالعه بیشتر »اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي

دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر به سرم ديگر نگذار که قولش را به بيابان
داده ام

اس دوري و جدايي

چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟

بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي وفا کردي؟

مطالعه بیشتر »اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس جدايي عاشقانه ولي تو رو به جايي

اس ام اس جدايي از عشق

رابطه اي که توش اعتماد نيست
مثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،
تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بموني
ولي تو رو به جايي نميرسونه

اس ام اس دل شکسته

دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشم
حرف بزنم
بخندم
راه برم
تو خيالم اين روز

مطالعه بیشتر »اس ام اس جدايي عاشقانه ولي تو رو به جايي

اس دوري و جدايي تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس دلتنگي و شکايت

نه تو دروغگو نيستي
من حواسم پرت است!
گفته بودي دوستم داري بي اندازه
خوب که فکر مي کنم
تازه مي فهمم که بي اندازه يعني چه!

SMS نامردي

نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.
به سلامتي سربازا

مطالعه بیشتر »اس دوري و جدايي تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد

يا بايد خانه مان را عوض کنم
يا پستچي را !
تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟

اس ام اس گلايه

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..
ايـن بـــار
دوسـتـت دارم هـــايـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …
و …
رفــت

مطالعه بیشتر »اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس قهر

خواب هايت را با که شريک ميشوي
اما هنوز
شـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !!

اس ام اس خيانت

يادش بخير…
‏”من بودم و تو”
او بود و ديگري…
اين روزها…
‏”تويي و او”
من ماندم و خدا

مطالعه بیشتر »اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس جدايي و خداحافظي و نميدونن ما مات رفاقتشون

SMS بي وفايي

اين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه بي معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگي اند
و نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم

پيامک بي وفا

رسم ما آوارگان ترک وفاي دوست نيست رسم ما دريا دلان خشکيدن احساس نيست

ما محبت را به نام دوست ارزان ميکنيم تا صداقت زنده است ما هم رفاقت ميکنيم

مطالعه بیشتر »اس ام اس جدايي و خداحافظي و نميدونن ما مات رفاقتشون